DeltaV Mobile prehľad

2:18

Užívatelia riadiaceho systému DeltaV majú k dispozícii procesné informácie v reálnom čase, trendy, alarmy, historické údaje a iné dôležité dáta na svojom mobilnom zariadení.

View More
View Less
Please enable JavaScript to use this website.

Share this video

Embed