DeltaV Mobile - wprowadzenie

2:18

Użytkownicy rozproszonego systemu sterowania DeltaV mają możliwość monitorowania procesu na bieżąco, dzięki dostępowi do wartości zmiennych procesowych, alarmów, trendów historycznych i innych kluczowych informacji w czasie rzeczywistym, za pośrednictwem urządzeń mobilnych.

View More
View Less
Please enable JavaScript to use this website.

Share this video

Embed