Chevron osiąga dalszą poprawę operacyjną wykorzystując portfolio Usług Powiązanych oferowanych przez Emerson

3:09

Dzięki współpracy z firmami Emerson i Microsoft®, Chevron stworzył rozwiązanie monitoringu wymienników ciepła, bazujące na technologii "cloud"

View More
View Less
Please enable JavaScript to use this website.

Share this video

Embed